A Helyi Választási Iroda 6/2019. (02.12.) HVI Vezetői Határozata Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak száma

Jegyzőkönyv Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. június 19-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.30) rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

Helyi építési szabályzat 9/2007. (IV.19.) Önk. rendelet

Település rendezési terv