Pályázati Felhívás!

A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.) mint kiíró nyilvános pályázat keretében értékesíti  az alábbi ingatlanát:

 

CÍM: Tornyiszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.

HELYRAJZI SZÁM: 63

MEGNEVEZÉS: kivett beépítetlen terület

TELEK TERÜLET: 2193 m2

TULAJDONI HÁNYAD: 1/1

MINIMUM VÉTELÁR FORINTBAN: 680.000.-Ft+ÁFA, azaz hatszáznyolcvanezer forint+ ÁFA 

 

Ajánlatot azok nyújthatnak be, valamint az ingatlant azok tekinthetik meg, akik a kiíró Értékesítési tájékoztatóját az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig (munkanapokon 09.00-12.00 között) -térítésmentesen- átvették és legkésőbb az ajánlat beadásáig az ezt igazoló átvételi elismervényt aláírták.

Az Értékesítési tájékoztató átvétele történhet: személyesen, képviselőjük vagy meghatalmazott útján a Magyar Posta Zrt. 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 1. alatti épületének 5. emelet 507.sz. irodájában, vagy tértivevényes postai küldeményként,vagy elektronikus úton pdf formátumban.

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2017. május 10.  10 órától 12 óráig 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető munkanapokon 8-16 óráig a 06-30/771-8289 és a 06-30/771-3217 telefonszámokon.